• Imprimeix

Sol·licitud de visita al centre CAT112 de Reus

Els camps marcats amb * són obligatoris.

Sol·licitud de visita al centre CAT112 de Reus

Pot sol·licitar una visita en grup qualsevol col·legi públic o privat, entitat, agrupació, organisme o empresa, tant nacional com estrangera.

Les visites a l’edifici 112 de Reus es fan de dilluns a divendres no festius entre les 9 i les 14 hores. La durada és d'una hora i mitja aproximadament.

A la sol·licitud s’ha de proposar un dia i una hora, amb un mes d’anticipació com a mínim, i si aquesta data no fos possible, el CAT112 proposarà una data alternativa.

És recomanable que els grups no siguin de menys de 10 persones ni de més de 25.

A les visites escolars, hi ha d’haver dos professors com a mínim acompanyant el grup.

En compliment de l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al fitxer “Trameses d'informació i inscripcions del Gencat”, de la Direcció General d'Atenció Ciutadana del Departament de la Presidència, i al fitxer “Visites”, del qual és responsable el Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, amb la finalitat de vetllar per la seguretat de les instal·lacions del centre i de les persones que hi treballen o que el visiten. Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant escrit, acompanyat del DNI, adreçat al Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya, carrer dels Pagesos 2, 43204 de Reus o a l’adreça electrònica lopd.cat112@gencat.cat.