• Imprimeix

Normativa

Marc de referència

L’any 1991, la Decisió del Consell de les Comunitats Europees 91/396/CEE, de 29 de juliol, imposa als estats membres l’obligació d’introduir el número 112 com a telèfon únic europeu d’urgència.

El 16 de juny de 1997, el Reial decret 903/1997 traspassa aquesta decisió a l’Estat espanyol i faculta les comunitats autònomes per prestar el servei.

L’any 2007, la Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya estableix com a competència exclusiva de la Generalitat la implantació definitiva i la regulació del servei públic d’atenció de les trucades d’urgència.

Legislació europea

Juliol 1991: 91/396/CEE: Decisió del Consell, de 29 de juliol de 1991.
Març 2002: S’aprova la Directiva 2002/22/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa al servei universal i els drets dels usuaris en relació amb les xarxes i els serveis de comunicacions electròniques (Directiva servei universal).
Juliol 2003: Recomanació de la Comissió per a la localització de qui fa la trucada. La Comissió Europea recomana als estats membres la implementació del mètode push enfront del pull per obtenir informació de localització de la trucada.
Juny 2009: El Reglament(CE) núm. 544/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juny estableix que els ciutadans que utilitzin el seu telèfon mòbil quan viatgin a un altre estat membre han de rebre un SMS amb informació sobre el número europeu d'urgència 112.
Desembre 2009: La Directiva 2009/136/CE del Parlament Europeu i del Consell de 25 de novembre de 2009, sobre telecomunicacions, garanteix que els ciutadans europeus tinguin més bon accés als serveis d'emergència mitjançant l'ampliació de l’accés al 112 a través de la telefonia tradicional, a les noves tecnologies (com VoIP), l'obligació dels operadors de proporcionar informació sobre localització de trucades a les autoritats d'emergència i la millora d’accés al 112 per a persones amb discapacitat.
Juliol 2011: Resolució del Parlament Europeu, de 5 de juliol de 2011, sobre el servei universal i el número d’urgència 112.

 

Legislació catalana

La Llei 9/2007, de 30 de juliol, del Centre d’Atenció i Gestió de trucades d’Urgència 112 Catalunya té per objecte la regulació del servei en el territori de Catalunya, gestionat per l’Administració de la Generalitat per mitjà de la creació del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya.

Estableix com a competència exclusiva de la Generalitat la implantació definitiva i la regulació del servei públic d’atenció a les trucades d’urgència.

Aquesta llei crea el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, entitat de dret públic, en què s’han de rebre i atendre els avisos que es facin al número 112 i des del qual s’han de portar a terme els requeriments d’assistència material que es considerin pertinents als centres directius, els organismes i les entitats competents en cada matèria.

Informació relacionada

Projectes de normativa en tràmit

Actualment no hi ha cap projecte de normativa en tràmit

Informació relacionada

Data d'actualització:  16.06.2017