• Imprimeix

Transparència

2.- Economia i finances

Pressupostos

Pressupostos aprovats, executats i liquidats (La informació sobre pressupostos executats i liquidats es troba dintre dels Informes d'auditoria anuals)
Grau d'execució del pressupost (trimestral)
Comptes anuals (La informació sobre els comptes anuals es troba dintre dels Informes d'auditoria anuals)
Liquidació del pressupost

Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

Informes d'auditoria de comptes i fiscalització

Patrimoni de la Generalitat de Catalunya

Inventari de béns immobles (El CAT112 no té béns immobles en propietat)
Béns mobles de valor especial (El CAT112 no té béns mobles de valor especial)
Gestió del patrimoni

Subvencions i ajuts

Subvencions i ajuts previstos i atorgats

3.- Contractació

Contractes

Perfils de Contractant
Contractes subscrits
Resolucions judicials definitives en materia de contractació (no n'hi ha cap)
Llocs ocupats permanentment per personal adscrits pels adjudicataris: D'acord amb la normativa vigent, les entitats no poden tenir adscrit permanentment personal dels adjudicataris a les seves dependències públiques.

Convenis

Registre de convenis de col·laboració
Altres convenis

4.- Territori

Plans territorials sectorials

Al CAT112 no n'hi ha

Informació cartogràfica

Bases cartogràfiques, serveis web geogràfics i visors i aplicacions (Actualment es troba en projecte)

5.- Línies d'actuació

Plans i programes generals i sectorials

Els plans i actuacions territorials en l'activitat del CAT112 estàn dintre el pla del Departament d'Interior (enllaç)

Auditories dels serveis públics

Auditories dels serveis públics

Informació estadística

Tota la informació estadística pròpia del CAT112 està dintre les diferents Memòries que podeu trobar en aquest enllaç

Data d'actualització:  24.10.2017