• Imprimeix

Qui som?

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya és una entitat pública gestionada pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i que, per tant, comparteix els objectius comunitaris del Govern de Catalunya.

El nostre servei al ciutadà està basat en els valors de compromís i responsabilitat amb la societat i el territori, i el nostre model està enfocat a l’avenç socioeconòmic i tecnològic sense deixar de banda l’eficiència energètica i la sostenibilitat mediambiental.

L’organisme encarregat de prestar aquest servei d'atenció de trucades d'urgència és un ens públic, el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya.

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya centralitza totes les trucades urgents per tal que qualsevol ciutadà pugui sol·licitar els serveis públics d'urgències sanitàries, extinció d’incendis i salvament, seguretat ciutadana i protecció civil quan es trobi en una situació d’emergència: accidents, incendis, robatoris, agressions, violència masclista, rescats o catàstrofes.

Dóna resposta immediata les 24 hores del dia els 365 dies de l’any.

És un servei públic d’accés universal, gratuït i permanent per a tots els ciutadans des de qualsevol tipus de telèfon, fix o mòbil.

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és una empresa pública líder a Europa en servei públic d'urgències, tant pel servei als ciutadans com per la gestió de la informació que aporta als diferents agents d'emergències com són policies, servei d'emergències mèdiques, bombers, protecció civil o agents rurals, i desenvolupa una estratègia per oferir el millor servei.

L’essència i el tret diferencial del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és la seva implicació i el compromís ferm amb la societat. El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya aposta per un exercici del servei d’emergències basat en els valors de lideratge, confiança i compromís social.

La missió del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya és contribuir a donar una resposta ràpida, senzilla, eficaç i coordinada a les peticions urgents d'assistència que faci qualsevol ciutadà o ciutadana en el territori de Catalunya en matèria d'atenció sanitària, d'emergències ambientals, d'extinció d'incendis i salvament i de seguretat ciutadana i, a més, fer una aportació decidida a la societat.

La nostra visió és ser una empresa líder del mercat de les emergències, amb vocació internacional, orientada a la generació de valor per als ciutadans, cossos d'emergència, els empleats i la societat en conjunt.

El Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya treballa per crear valor compartit per als seus grups d’interès, d’acord amb els valors de lideratge, confiança i compromís social.

L’entitat basa la seva gestió en l’actuació responsable i l’eficiència econòmica amb una voluntat de compromís amb el desenvolupament socioeconòmic de les persones i el territori, que comparteix amb el Govern de Catalunya.

 

 

Finalitats i Funcions dels CAT112