• Imprimeix

Som un equip

Informació

Composició del Consell Rector

Integrants del Consell Rector Càrrec
President/a Conseller/a d’Interior (*)
Vicepresident/a Conseller/a de Salut (*)
Vocal (designat pel/per la conseller/a d'Interior) Secretari/ària general del Departament d’Interior (*)
Vocal (designat pel/per la conseller/a d'Interior) Director/a general de Protecció Civil (*)
Vocal (designat pel/per la conseller/a d'Interior) Director/a general de la Policia
Vocal (designat pel/per la conseller/a d'Interior) Director/a general de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
Vocal (designat pel/per la conseller/a de Salut) Director/a del Servei Català de la Salut (CatSalut) (*)
Vocal (designat pel/per la conseller/a de Salut) Vicepresident del Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM)
Vocal (designat pel/per la conseller/a de Salut) Gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM)
Vocal (representant el cos d'Agents Rurals; Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació) Director/a general dels Agents Rurals
Vocal (en representació de l'Ajuntament de Barcelona, proposat per l'alcalde o alcaldessa) Cap del Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments (SPEIS) de l’Ajuntament de Barcelona
Vocal (en representació dels ens locals) Una persona proposada per la Federació de Municipis de Catalunya
Vocal (en representació dels ens locals) Una persona proposada per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques
Vocal (en representació de la Delegació del Govern de l'Estat a Catalunya) Subdelegat/ada del Govern a Barcelona
Director/a del CAT112 (amb veu, sense vot) Director/a del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (CAT112) (*)
Secretari/ària del Consell Rector Advocada en cap de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Interior
 

(*) Càrrecs fixats per la Llei 9/2007

 

Composició de la Comissió Executiva

Integrants del Consell Rector Càrrec
President/a Secretari/ària general d’Interior (*)
Vicepresident/a Director/a del Servei Català de la Salut (CatSalut) (*)
Vocal (designat pel/per la conseller/a d'Interior) Director/a general de Protecció Civil (*)
Vocal (designat pel/per la conseller/a d'Interior) Director/a general de la Policia
Vocal (designat pel/per la conseller/a de Salut) Vicepresident del Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM)
Vocal (designat pel/per la conseller/a de Salut) Gerent del Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEM)
Vocal del CAT112 Director/a del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya (CAT112) (*)
Secretari/ària de la Comissió Executiva Advocada en cap de l'Assessoria Jurídica del Departament d'Interior
 

(*) Càrrecs fixats per la Llei 9/2007

 

Data d'actualització:  24.10.2017